fbpx

Salgsuddannelse med kompetencegivende eksamen

//Salgsuddannelse med kompetencegivende eksamen

Salgsuddannelse med kompetencegivende eksamen

Som noget helt unikt kan du få en reelt kompetencegivende og meritgivende uddannelse i salg. I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus kan du hos LADEGAARD Partner få officielt papir, på det, du har lært, med en meritgivende uddannelse i salg eller salgsledelse.

Det er ikke nok bare at komme på kursus og have et par gode dage. Du skal lære noget. Du skal have noget ud af det. Og det skal din virksomhed også. Både du og din virksomhed får det største udbytte ved at få uddannelse med konsekvens. Det skaber større arbejdsglæde og bedre resultater.

Med eksamensbeviset i hånden kan du desuden bygge videre på din uddannelse, så du fx kan få en akademiuddannelse i ”International handel og markedsføring med profil i salg”. Mulighederne er mange.

Hvis jeg bare havde lært det noget før…

Medlemmer af Dansk Byggeri har løbende selvstændige håndværkere og svende gennem faget Salgspsykologi og grundlæggende salg. Det lyder svært og indviklet, men det er det faktisk ikke. Pensum er udviklet sammen med fagansvarlige på Erhvervsakademi Aarhus.

Den skriftlige opgave, der danner grundlag for eksamen, tager udgangspunkt i et selvvalgt emne, som kursisten arbejder med. Murermester Søren Holdensen, Brovst, sagde efter sin eksamen: Hvis jeg bare havde lært de her ting for 20 år siden, havde jeg haft en meget bedre forretning.

Forløbet henvender sig til alle brancher

Flere virksomheder i bilbranchen har ligeledes oplevet fremgang, større arbejdsglade og mere succes efter at have deltaget i forløbet. Hos STS Biler i Holstebro har alle medarbejdere været igennem forløbet med eksamen. Efter STS har indført servicekonceptet og gennemgået kursus hos LADEGAARD Partner, har de haft en fremgang på 18,1 % sammenlignet med året før. Ejer af STS Biler Ejgild Christensen siger: Systemet virker. Det er godt for vores verden og det daglige arbejde, og det gør kundernes sikkerhed langt bedre.

Under uddannelsen møder du instruktører fra LADEGAARD  Partner, som også er dem, der fører dig til eksamen. Undervejs får du vejledning i opgaveskrivning og den hjælp, du behøver. Det er bestemt ingen hindring, at du ikke har siddet ved det grønne bord i mange år! Dine undervisere og lærere hjælper dig.

Datoer, hold 3, 2016

Foregår i Københavnsområdet. Dagene starter kl. 8:30 med morgenmad, og er som følger:

Kursusdage

 • Dag 1 – 30. september
 • Dag 2 – 18. oktober
 • Dag 3 – 2. november
 • Dag 4 – 15. november

Vejlederdage
Få råd og vejledning til at skrive din opgave. Tid aftales individuelt med vejlederen. Vejledning foregår på mail og telefon.

 • Vejlederdag 1 – 20. oktober
 • Vejlederdag 2 – 4. november
 • Vejlederdag 3 – 18. november

Eksamen

 • Opgaveaflevering d. 22. november
 • Eksamen – 29. november

Hvad indeholder uddannelsen?

Formålet med faget er at give dig en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved opnå bedre salgsresultater.

Faget giver desuden en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde.

Deltagelse i faget vil give dig forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. Igennem deres nyerhvervede evner vil du i din arbejdsdag kunne:

 • Være selvkørende i forhold til planlægning og eksekvering af egne mål, arbejdsgang og tidsfordeling, for hermed at sikre minimalt tidsforbrug med maksimalt udbytte
 • Få indsigt i egne muligheder og begrænsninger og bruge det aktivt i arbejdet til fordel for kunder og kollegaer
 • Kunne tilpasse deres arbejdsgang til forskellige kundesegmenter og dermed ramme bredere og dybere
 • Sikre en mere fuldstændig kundeoplevelse for større kundeloyalitet og dermed kundebinding
 • Bruge de nye redskaber til at sikre optimale arbejdsgange for egen trivsel

Pris

Din pris er 22.000 kr. + moms. Der kan søges SVU efter gældende regler.

Du får:

 • Administration samt tilskudsansøgning
 • 4 uddannelsesdage
 • 3 vejlederdage og eksamensforberedelse
 • 1 eksamensdag
 • Omfattende uddannelsesmateriale og online træning
 • Officiel censor fra det danske censordirektorat
 • Officielt eksamensdiplom på 10 ECTS point

Adgangskriterier for deltagelse på uddannelsen

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du blot leve op til en af følgende kriterier:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3
 • Mindst 2 års erhvervserfaring på fuld tid

Det er muligt at søge støtte til voksenuddannelse (SVU). Hvis dette ønskes, må følgende kunne efterleves:

 • Du skal være over 25 år
 • Du skal have tre års erhvervserfaring
 • Du skal være dansk statsborgere
 • Du må ikke være ældre end 65 år
 • Se mere om SVU

Tilmeld dig eller får mere at vide:

[contact-form to=’rikke@ladegaard-partner.dk’ subject=’Åbent hold 4 – 2015 ‘][contact-field label=’Navn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Firma/organisation’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Kommentar’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

By | 2015-08-10T09:22:54+01:00 august 10th, 2015|nyheder|0 Comments

About the Author: