Udvikling af medarbejdere skal være tostrenget

//Udvikling af medarbejdere skal være tostrenget

Udvikling af medarbejdere skal være tostrenget

Af: Jens Ladegaard

I forbindelse med kåringen af årets ord 2019 var ordet ”agilitet” oppe at vende. Virksomheder skal være agile, og det skal medarbejderne også være. Det er ligefrem en kvalitet i forbindelse med ansættelse at være agil. For mig betyder det hurtig omstilling og parathed i forhold til at skabe forandringer og skift efter behov. Ordet agil er i forbindelse med ledelse og virksomhedsdrift blevet så almindeligt, at det næsten har mistet sin betydning. I den forbindelse tænker jeg på, hvordan det ser ud i forhold til træning af medarbejdere i de agile virksomheder. For mig at se handler det om at have en tostrenget strategi.

Først til spørgsmålet om, hvordan træning af medarbejdere ser ud i de moderne, agile virksomheder. Er dette også en ægte agil proces? Iværksættes der de rette indsatser hurtigt nok for at holde snuden i sporet eller for at forandre retningen i et marked, der også er under hastige forandringer? Får medarbejderne de rette indspark og input på det rette tidspunkt – eller hurtigt nok – eller er det tunge processer, der tager alt for lang tid?

I moderne virksomheder mener jeg, at der hele tiden skal være en tostrenget struktur for uddannelse, så medarbejderne er velmotiverede og har de rette kompetencer. Ingen af de to strenge kan stå alene. På den måde bevares dynamikken og muligheden for at forandre og justere en toptrimmet organisation og medarbejdere.

På den ene side skal der kunne sættes hurtigt ind med træningsindsatser på måske helt ned til få timer og i små hold, for at have fokus på bestemte udfordringer og give ny inspiration. Ligesom en idrætsudøver, der skal træne bestemte teknikker eller lære nye øvelser for at nå et højere niveau. Det kan konkret være salgsteamet, der skal trænes én dag i forhold til forårets nye produkter, og hvordan de skal kommunikere med kunderne omkring dem. Det kan være nogle ledere, der mangler inspiration til de daglige udfordringer eller konkrete værktøjer. Men det kan også være større hold, der på en eftermiddag skal rystes ud af vinteren og have ny energi. Indsatser, som let kan justeres, besluttes og gennemføres.

På den anden side skal der også tænkes langsigtet for at fastholde og udvikle medarbejderne på den lidt længere bane. Det kan være i talentforløb for nye ledere, der deltager på et kompetencegivende lederakademi og tager en lederuddannelse, der svarer til et eller flere akademifag eller måske en hel akademiuddannelse i ledelse. Det kan også være organisationens B2B sælgerkorps, der skal arbejde mere i dybden med deres kommunikation, virkemidler og præsentationsteknik.

Ved at tænke uddannelse og udvikling ind som en tostrenget strategi med mulighed for at sætte ind både kortsigtet og langsigtet, sikrer din virksomhed både at kunne rekruttere, fastholde og udvikle medarbejderne, så det passer med virksomhedens forretningsudvikling og behov.

Nu tænker du måske, at dette kun er forbeholdt de største virksomheder, der har mange medarbejdere og mange ressourcer? Nej – også de små og mellemstore virksomheder kan bruge denne strategi for uddannelse. Ingen virksomhed er for lille til uddannelse og udvikling. For de mindre virksomheder er det lige så let – og ofte med en meget stor effekt. Både på den korte og lange bane. Specialtilpassede forløb på en eller få dages varighed, eller to timers peptalk kan tilrettelægge til alle størrelser virksomheder. Større forløb som hele akademiuddannelser eller enkelte fag i salg eller ledelse er også for de små virksomheder let, da medarbejderne kan deltage på åbne hold sammen med andre, spændende virksomheder.

Uddannelse og udvikling af det vigtigste i din virksomhed, nemlig dine medarbejdere, er ofte noget, der ikke er en holdning til eller ofte noget, der ikke ligger en strategi bag. Den opstår lidt tilfældigt og bagudrettet, fordi der er et problem i en afdeling. Vend billedet om og vær på forkant med de langsigtede indsatser og sæt ind flere gange om året med de små indsatser dér, hvor der er brug for ekstra støtte og træning.

Husk: Amatører træner aldrig, de spiller kun kamp. Professionelle træner hver dag. 

Jens Ladegaard, Ladegaard Partner, tlf. 21 38 90 70, jens@ladegaard-partner.dk

TILMELD DIG NYHEDSBREV
By | 2020-04-26T20:10:44+02:00 januar 16th, 2020|nyheder|Kommentarer lukket til Udvikling af medarbejdere skal være tostrenget

About the Author: