Akademiuddannelsen i ledelse, modul 1: Ledelse i praksis

/Akademiuddannelsen i ledelse, modul 1: Ledelse i praksis
Akademiuddannelsen i ledelse, modul 1: Ledelse i praksis 2020-06-10T12:56:38+02:00

Akademiuddannelse i ledelse, modul 1: Ledelse i praksis

Mange bliver udnævnt til ledere, fordi de er gode til noget andet. Dygtige sælgere bliver salgsledere, dygtige håndværkere bliver fx teamledere osv. Fælles for mange af dem er, at de ikke har hverken viden eller kompetencer til at agere som ledere, men må finde ud af det selv med tiden. Sådan behøver det langt fra at være. Med faget “ledelse i praksis” får du som leder en målrettet og kompetencegivende (akkrediteret) lederuddannelse med de værktøjer, der giver dig den ledelsesmæssige kompetence, du har brug for.

At faget er kompetencegivende betyder for dig, at du får en rigtig uddannelse, som du kan bygge videre på. Du går til eksamen i et område, som du selv vælger, og som er vigtigt for dig i dit virke og udvikling som leder. Efter endt eksamen har du, ud over de gode, praktiske ledelsesmæssige værktøjer, også fået 10 ECTS til dit CV. Det betyder, at du på et senere tidspunkt kan tage flere fag og bygge en hel akademiuddannelse ( ialt 60 ECTS) i ledelse sammen, hvis du ønsker det.

Når uddannelsen er akkrediteret betyder det ydermere for dig, at du kan søge SVU efter gældende regler samt søge midler fra Omstillingsfonden. Vi samarbejder med UCN, Aalborg.

Nye, langtidsvirkende redskaber

Du lærer at bruge de rette værktøjer i netop din hverdag. Træning og udvikling er praksisnært og kan omsættes til netop din virksomhed og udfordringer med det samme. Succes i lederskabet skaber resultater gennem mennesker.

Hos Ladegaard Partner har vi ikke en teoretisk tilgang til de forandringer, der som leder giver dig og din virksomhed større succes. Undervisningen er derimod koncentreret om det operationelle og taktiske niveau og har en praktisk tilgang med udgangspunkt i netop din virksomhed, din hverdag og dine udfordringer. På den måde kan læring og forandring hurtigt omsættes til daglig handling.

Målgruppe

Uddannelsen er både for nye og kommende ledere (lederaspiranter) samt for dig, der mangler ledelsesmæssige værktøjer til din hverdag.

Formål

Målet er at udvikle dig som leder, så du bliver bedre til at motivere, kommunikere og følge op i dit daglig arbejde.

Uddannelsen har fokus på færdigheder og basal ledelse og værktøjer til din daglige ledelse. Det bliver ledelse i praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte leder og teamet omkring dig.

Udbytte

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at vores ledere kender egne styrker og svagheder samtidig med, at vi har et skarpt blik for medarbejdernes kompetencer og udviklingspotentialer.

Du får udfærdiget en personlig DiSC Management personprofil og lærer at identificere de forskellige type profiler, og hvordan du målretter din kommunikation med henblik på at opnå personlig udvikling og succes i ledelsessituationer.

Med en uddannelse i Ledelse i praksis vil du derudover:

 • Forstå generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • Forstå forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger fra medarbejdere, kolleger og ledelse
 • Analysere eget tidsforbrug og bruge forskellige personlige planlægningsværktøjer
 • Vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i de konkrete ledelsessituationer og anvende dem i praksis
 • Forstå betydningen af dialogen som et ledelsesværktøj og forholde dig til og forstå kommunikationssituationen og dens betydning for din gennemslagskraft
 • Bruge relevante værktøjer, når lederen præsenterer budskaber og problemstillinger
 • Arbejde med egen læring og kompetenceudvikling
 • Sparre med andre og skabe grundlag for deres udvikling
 • Forstå og analysere forskellige konflikttyper og forstå konfliktens grundlæggende natur
 • Vurdere konflikten og på baggrund af det vælge mellem forskellige konfliktløsningsmodeller.

Din investering i ledelse i praksis 

Du får:

 • Seks inspirerende undervisningsdage fra kl. 08:30-16:00 med fuld forplejning
 • Opgave- og eksamensvejledning
 • Eksamen (10 ECTS)
 • Personlig Everything DiSC Management personprofil.
 • Individuel tilbagemelding på personlig DiSC profil inden kursus på telefon/Skype
 • Undervisningsmaterialer samt bogen Nøglen til god ledelse med omfattende træning, video, tests og meget mere på www.godledelse.dk  (fås kun hos Ladegaard Partner).

Prisen pr. deltager er kun 22.500 kr. ekskl. moms.

Deltagerantal: Min. 10 og maks. 16.  

Tid og sted 

Kursusdagene er fra kl. 08:30-16:00 og vil som udgangspunkt foregå i Aalborg. Der kan arrangeres afhentning ved lufthavnen. Alt efter interesse og tilmeldinger kan uddannelsen oprettes andre steder i landet.

 1. kursusdag: 12. august 2020
 2. kursusdag: 19. august 2020
 3. kursusdag: 27. august 2020
 4. kursusdag: 01. september 2020
 5. kursusdag: 09. seotember 2020
 6. kursusdag: 17. september 2020

Vejlederdag:   (tidspunkt aftales med din underviser) 21. september 2020
Aflevering af eksamensopgave (elektronisk): 2. oktober 2020
Eksamen: 9. oktober 2020

Din underviser og kontakt: Christian Braae Brynje

Christian Braae Brynje er partner, MBA, og tidl. major. Han har mere end 17 års national og international leder- og cheferfaring fra Forsvaret samt derudover skabt resultater i det private erhvervsliv inden for projektledelse og projektorienteret eksportsalg.

Kontakt, tilmelding og spørgsmål til: 
christian@ladegaard-partner.dk
Mobil: 22 17 22 06