Ledelsesudvikling 2020-06-10T13:20:29+02:00

Ledelse

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer.
Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med,
at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Har du klare mål i dit arbejde som leder?
Og føler du, at du har alle de redskaber, du har brug for i arbejdet med dit team og deres målsætninger?

Tror du, at I har potentiale til at levere mere, eller blive et endnu bedre team?

Der bliver stillet store krav til dig som leder: Du skal gå forrest, kende retning, motivere medarbejderne og sikre resultaterne. Det lyder nemt. Men det betyder en travl hverdag, hvor du skal sætte mål, følge op, motivere, coache og træne dine medarbejdere. Det kan vi hjælpe dig med at blive rigtig god til.

Med en lederuddannelse hos Ladegaard Partner får du mulighed for at arbejde med en række værktøjer samt udfordrende og praktiske ledelsescases tæt på din hverdag. Du får konkrete redskaber, du kan bruge, du får sparring omkring din ledelsesform og egen udvikling.

Hos Ladegaard Partner får du kompetencegivende uddannelser i salg, ledelse og service. Dine medarbejdere får en akkrediteret uddannelse, som kan sammensættes og målrettes mod en komplet akademiuddannelse. Hvert modul er på 10 ECTS og det betyder, at uddannelserne er reelt kompetencegivende. Der kan søges SVU efter gældende regler.

Hos Ladegaard Partner har vi ikke en teoretisk tilgang til de forandringer, der giver din virksomhed større succes.

Undervisningen er derimod koncentreret om det operationelle og taktiske niveau og har en praktisk tilgang med udgangspunkt i netop din virksomhed, din hverdag og dine udfordringer. På den måde kan læring og forandring hurtigt omsættes til daglig handling.

Kontakt

Thomas Ladegaard
Partner, underviser, cand.comm.
thomas@ladegaard-partner.dk
+45 29 70 47 14

Thomas Ladegaard har megt stor erfaring med at gå både i dybden og bredden i undervisning, sparring og udvikling hele vejen fra elev til topledelse i både salg, service og ledelse.

Christian Braae Brynje
Partner, underviser, MBA
christian@ladegaard-partner.dk
+45 22 17 22 06

Christian Braae Brynje har mere end 17 års national og international leder- og cheferfaring fra Forsvaret samt derudover skabt resultater i det private erhvervsliv indenfor projektledelse og projektorienteret eksportsalg.